მინაპაკეტის არგონით აწყობა

მინაპაკეტის არგონით აწყობა

მინაპაკეტის არგონით აწყობა

„ვი აი პი გლას“ – ში შესაძლებელია მინა პაკეტების არგონით აწყობა,   LISEC-ის ყველაზე ძვირად ღირებულ და მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვე დანადგარებით. ჩვენს მიერ ხდება ოპერატორის მიერ მინის სასურველ ზომაზე კომპიუტერულად დაჭრა, დამუშავება, რის შემდგომაც დამზადებული მინა-პაკეტები შედგება ორი ან მეტი მინისაგან,  რომლებიც შევსებულია არგონით.

არგონით აწყობილი მინა პაკეტები უზრუნველყოფენ ოთახში ტემპერატურის შენარჩუნებას,  საუკეთესოა ზამთარსა და ზაფხულში, ისეთ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ძალიან დაბალია ან მაღალია. არგონით აწყობილი მინა პაკეტები დაგიზოგავთ დამატებით კომუნალურ გადასახადებს და უზრუნველყოფს ყინვასა და ზაფხულის ცხელ დღეებში ტემპერატურის შენარჩუნებას.

შესრულებული პროექტები

პორტფოლიო