მინის წიბოების დამუშავება და პოლირება

მინის წიბოების დამუშავება და პოლირება

მინის წიბოების დამუშავება და პოლირება

„ვი აი პი გლას“ -ში შესაძლებელია ნებისმიერი სახის მინის პოლირება და წიბოების დამუშავება. დამუშავების პროცესი მიმდინარეობს უმაღლესი ხარისხის დაზგა-დანადგარებით და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი გუნდის მეშვეობით.

მინის წიბოების დამუშავება და პოლირება უზრუნველყოფს მინის ექსპლუატაციისა და მონტაჟის  პროცესის უსაფრთხოებას. პოლირებული მინა გაცილებით უსაფრთხოა და ექსპლუატაციის პროცესში მარტივად არ დაიმსხვრევა.

 

შესრულებული პროექტები

პორტფოლიო